Aktualizácia Microsoft Windows 10 zostava 1803

11.5.2018

Po aktualizácii operačného systému Microsoft Windows 10 na verziu 1803 sa môže vyskytnúť problém s prístupom na sieťové úložisko ak sa jedná o zdieľané úložisko vytvorené v linuxovom prostredí alebo v MS Windows XP. Príčinou je zmena a zablokovanie komunikačného protokolu SMB1, ktorým komunikujú počítače vybavené MS Windows so zdieľaným úložiskom. Tento protokol bol súčasťou operačného systému MS Windows 10 iba do verzie 1709, nová verzia 1803 už tento protokol nepodporuje.

Problém sa prejaví vtedy, ak používate zdieľané úložisko ako miesto, kde sú uložené aplikácie Tangram a odkiaľ ich prostredníctvom odkazu spúšťajú bežní používatelia. Aplikácie Tangram sa spustia ale nedokážu nadviazať spojenie s databázou.

Chyba pri spusteni vo Win10_1803

Zistili sme, že v súčasnosti sú možné tieto riešenia:

  • aktualizácia firmware NAS na novú verziu, ktorá umožňuje zapnúť komunikáciu protokolom SMB2, ak pravdaže výrobca daného zariadenia poskytuje takúto možnosť. Ak NAS nemá takúto možnosť, zostáva len jeho výmena za nový model.
  • v prípade počítača s MS Windows XP aktualizácia operačného systému MS Windows na vyššiu verziu
  • v prípade linuxového počítača aktualizácia Linuxu na verziu, ktorá umožní pre službu Samba zapnúť protokol SMB2
  • vytvorenie zdieľaného úložiska pre nahratie aplikácii Tangram na počítači/serveri s MS Windows 7 a vyšším a zmena odkazov na spúšťanie aplikácií na počítačoch používateľov
  • skopírovanie adresárov s aplikáciami Tangram na lokálne počítače používateľov (toto riešenie je funkčné ale neodporúčame vám ho)

Nakoľko sa aktualizácia MS Windows 10 zostava 1803 ešte len distribuuje na počítače, nemusel sa u vás tento problém zatiaľ prejaviť. Ak používate zdiešané úložisko ako miesto, kde sú uložené aplikácie Tangram a odkiaľ ich prostredníctvom odkazu spúšťajú bežní používatelia, overte si možnosť nastavenia komunikačného protokolu v konfigurácii vášho NAS na SMB2. Dočasne, pokiaľ ešte nie sú aktualizované všetky počítače na MS Windows verzia 1803 ponechajte v konfigurácii NAS zapnuté protokoly SMB1 aj SMB2.