Aktuality

Strana:
  • Banková komunikácia SEPA vo formáte XML

    V tomto dokumente nájdete návod, ako postupovať pri nastavení konfigurácie a spracovaní komunikácie s bankou vo formáte SEPA XML.
  • Odpisovanie majetku od roku 2015

    Tlačová správa Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky k spresneniu douplatňovania odpisov z prenajatého majetku po skončení doby odpisovania a zmene pravidiel aj pri odpisoch majetku, pri ktorom je zostatková cena daňovým výdavkom len do výšky príjmov (výnosov) z predaja.

    ...viac
Strana: