Kontrolný výkaz DPH 2017, 10. februára

    Kvôli zmene vo formulári KV DPH je na jeho vyplnenie a odoslanie potrebná aktualizácia programu na verziu Tangram v.17.01.

    Viac informácií / Diskusia ()
    Dan z motorových vozidiel, 23. januára

    Viete, že od verzie 16.01 je súčasťou systému Tangram EOS aj modul na výpočet dane z motorových vozidiel?

    Viac informácií / Diskusia ()
    Nastavenie typov DPH pre stavebné práce, 17. januára

    V zozname typov DPH je potrebné nastaviť položku pre evidenciu faktúr za stavebné práce v kontrolnom výkaze DPH.

    Viac informácií / Diskusia ()
    Elektronická evidencia tržieb (EET) v ČR, 9. novembra 2016

    Tangram PC pokladnica od verzie 16.07 obsahuje plnú podporu pre elektronickú evidenciu tržieb (EET) v Českej republike.

    Viac informácií / Diskusia ()
    Zmeny v kontrolnom výkaze DPH, 13. mája 2016

    Nová verzia Tangram EOS v.16.05 obsahuje zapracované legislatívne zmeny týkajúce sa kontrolného výkazu DPH.

    Viac informácií / Diskusia ()
    Aktualizácia Tangram EOS v. 17.03, 17. mája

    Verzia Tangram EOS 17.03 prináša veľa prepracovaných tlačových zostáv a niekoľko nových. Pred inštaláciou aktualizácie si prezrite kompletný popis zmien: Popis zmien v aktuálnej verzii

    Viac informácií / Diskusia ()
    Aktualizácia Tangram EOS v.17.01, 13. februára

    Verzia Tangram EOS 17.01 obsahuje kontrolný výkaz DPH pre rok 2017 a IFRS odpisovanie majetku. Pred inštaláciou aktualizácie si prezrite kompletný popis zmien: Popis zmien v aktuálnej verzii

    Viac informácií / Diskusia ()
    Aktualizácia Tangram EOS verzia 16.06, 16. augusta 2016

    Verzia Tangram EOS 16.06 prináša rozšírenú funkcionalitu hlavne v skladovom module a objednávkach. Pred inštaláciou aktualizácie si prezrite kompletný popis zmien: Popis zmien v aktuálnej verzii

    Viac informácií / Diskusia ()
    Aktualizácia Tangram EOS verzia 16.05, 3. mája 2016

    Vo verzii Tangram EOS 16.05 sú zapracované legislatívne zmeny, týkajúce sa hlavne platiteľov DPH, ktorí budú zasielať Kontrolný výkaz DPH za mesiac apríl alebo 2. štvrťrok 2016. Pred inštaláciou aktualizácie si prezrite kompletný popis zmien: Popis zmien v aktuálnej verzii

    Viac informácií / Diskusia ()
    Aktualizácia Tangram EOS verzia 16.03, 18. marca 2016

    Verzia Tangram EOS 16.03 prináša zmeny v moduloch prijatých aj vydaných objednávok, rozšírenia funkcionality pre CZ verziu a drobné opravy vo formulároch a tlačových zostavách. Pred inštaláciou aktualizácie si prezrite kompletný popis zmien: Popis zmien v aktuálnej verzii

    Viac informácií / Diskusia ()